Химия

През последните години повишаващите се изисквания към химическите продукти ги нареждат сред индустриите с най-строг контрол по отношение на състав, произход, проследимост. Стабил Инженеринг има дългогодишен опит в предлагането на системи за отпечатване на информация за регистрационния номер на продукта, уникален сериен номер, партида, срок на годност, както и кодирането на тази информация посредством баркодове и 2D кодове (Datamatrix, QR кодове и други). Тези системи са предназначени за монтаж на съществуващите пакетиращи машини и интегрирането им към производствени, логистични и складови софтуерни продукти. Процесите на етикетиране и контрол на теглото на продуктите са неизменна част от производствените линии на всяко химическо производство, а HERMA и METTLER TOLEDO предлагат специализирани решения.

Химия

През последните години повишаващите се изисквания към химическите продукти ги нареждат сред индустриите с най-строг контрол по отношение на състав, произход, проследимост. Стабил Инженеринг има дългогодишен опит в предлагането на системи за отпечатване на информация за регистрационния номер на продукта, уникален сериен номер, партида, срок на годност, както и кодирането на тази информация посредством баркодове и 2D кодове (Datamatrix, QR кодове и други). Тези системи са предназначени за монтаж на съществуващите пакетиращи машини и интегрирането им към производствени, логистични и складови софтуерни продукти. Процесите на етикетиране и контрол на теглото на продуктите са неизменна част от производствените линии на всяко химическо производство, а HERMA и METTLER TOLEDO предлагат специализирани решения.
undefined

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.