Софтуер

Сърцето на всеки проект по внедряване на баркод технологии е софтуерът. Като представител на световните лидери в сферата на проследимостта на продукцията, Стабил Инженеринг предлага техните готови софтуерни решения, които могат да бъдат лесно конфигурирани и интегрирани към съществуващи ERP системи.

Софтуер

Сърцето на всеки проект по внедряване на баркод технологии е софтуерът. Като представител на световните лидери в сферата на проследимостта на продукцията, Стабил Инженеринг предлага техните готови софтуерни решения, които могат да бъдат лесно конфигурирани и интегрирани към съществуващи ERP системи.
null

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.