Линейни задвижвания

Травестиращи системи (1D и 2D манипулатори) за кодиране. Линейните задвижвания се интегрират най-често в производставата на млекопроизводители, фармация, производство на яйца и бутилираща индустрия, когато на изхода на опаковъчната машина се получават по няколко продукта едновременно. За един машинен цикъл (такт) се произвеждат един или повече реда опаковки в зададен брой колони. Например, машина, чийто производствен такт включва 2 реда при 4 колони, т. е. имаме едновременно подаване на 8 продукта. Следва пауза и нов такт – с нови 8 продукта. Стабил инженеринг произвежда линейни задвижвания по индивидуално задание, спрямо вида на производствената машината и условията на производствената среда.

Линейни задвижвания

Травестиращи системи (1D и 2D манипулатори) за кодиране. Линейните задвижвания се интегрират най-често в производставата на млекопроизводители, фармация, производство на яйца и бутилираща индустрия, когато на изхода на опаковъчната машина се получават по няколко продукта едновременно. За един машинен цикъл (такт) се произвеждат един или повече реда опаковки в зададен брой колони. Например, машина, чийто производствен такт включва 2 реда при 4 колони, т. е. имаме едновременно подаване на 8 продукта. Следва пауза и нов такт – с нови 8 продукта. Стабил инженеринг произвежда линейни задвижвания по индивидуално задание, спрямо вида на производствената машината и условията на производствената среда.
null

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.