Траверсиращи системи

Траверсиращите системи служат за интегриране на принтери в многоредови пакетиращи машини. Те се използват за печат на информация върху продукти, опаковани на термоформовъчни машини и трейсилъри, предимно в млекопреработвателната, месната, фармацевтичната промишленост и при производство и пакетиране на яйца. Благодарение на траверсиращата система, за един машинен цикъл принтерът в пакетиращата машина има възможност да печата върху няколко опаковки, които са наредени една до друга в различна конфигурация, което автоматично елиминира необходимостта от инсталиране на няколко принтиращи глави. Това води до оптимизиране на цената на системата и значително намалява разходите за консумативи и поддръжка.

Траверсиращи системи

Траверсиращите системи служат за интегриране на принтери в многоредови пакетиращи машини. Те се използват за печат на информация върху продукти, опаковани на термоформовъчни машини и трейсилъри, предимно в млекопреработвателната, месната, фармацевтичната промишленост и при производство и пакетиране на яйца. Благодарение на траверсиращата система, за един машинен цикъл принтерът в пакетиращата машина има възможност да печата върху няколко опаковки, които са наредени една до друга в различна конфигурация, което автоматично елиминира необходимостта от инсталиране на няколко принтиращи глави. Това води до оптимизиране на цената на системата и значително намалява разходите за консумативи и поддръжка.
null

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.