Mettler Toledo Garvens C35

Динамичните везни С35 съчетават в себе си най-добрите технически решения на METTLER TOLEDO Garvens. Системите от тази серия не просто улесняват контрола върху теглото на всяка партида, а предоставят цялостно решение с много бърза възвръщаемост на инвестицията и повишаване на печалбата. Те са логичният избор за производители, които търсят винаги най-доброто решение.

Mettler Toledo Garvens C35

Динамичните везни С35 съчетават в себе си най-добрите технически решения на METTLER TOLEDO Garvens. Системите от тази серия не просто улесняват контрола върху теглото на всяка партида, а предоставят цялостно решение с много бърза възвръщаемост на инвестицията и повишаване на печалбата. Те са логичният избор за производители, които търсят винаги най-доброто решение.

Oсновни предимства на серията

Висока производителност

Динамичните везни от серия С35 достигат производителност до 600 претегляния в минута или 10 претегляния в секунда.

Иновативна конструкция

Системите в серия С35 притежават уникален дизайн на конструкцията, който елиминира смущенията от вибрации и подобрява точността при работа. Тя е резултат от многогодишна разработка, която включва редица проучвания и тестове в специализирана лаборатория. Освен това нейната модулност позволява лесното адаптиране на везната към различни продукти и производствени линии.

Редуциране на преразхода

Везните от серия С35 имат възможност за постоянна обратна връзка към дозиращата машина с цел автоматизирана корекция на средното тегло на партидата. Това е източник на директна печалба в резултат на редуциране на надтеглото, което се подарява безвъзмездно на потребителите.

Специален метрологичен модул

Везните на METTLER TOLEDO Garvens могат да бъдат окомплектовани със специален метрологичен модул, който помага за извличане на статистика, базирана на 100% от продукцията. По този начин той превръща везните в ефективно средство за управление на документацията, която се изисква от органите за контрол.

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.