METTLER TOLEDO ProdX

ProdX е софтуерно решение, разработено от METTLER TOLEDO, което събира, наблюдава и управлява данните от всички устройства за продуктова инспекция на компанията. Той е незаменим инструмент за контрол на качеството и анализ на процесите с цел повишаване на производителността.

METTLER TOLEDO ProdX

ProdX е софтуерно решение, разработено от METTLER TOLEDO, което събира, наблюдава и управлява данните от всички устройства за продуктова инспекция на компанията. Той е незаменим инструмент за контрол на качеството и анализ на процесите с цел повишаване на производителността.

Oсновни предимства на серията

Управление на продуктивността

Различни изследвания показват, че мениджърите губят 25% до 35% от своето време в търсене, въвеждане и обработка на информация. Благодарение на ProdX този процес е напълно автоматизиран, което освобождава време, намалява вероятността за човешка грешка и увеличава ефективността.

Автоматизирана софтуерна комуникация

Посредством съвременни протоколи за комуникация, ProdX предоставя на IT мениджърите решения за управление на машините, събиране на данни и лесна интеграция към съществуващи ERP и MES системи.

Готовност за Industry 4.0

Софтуерът ProdX на METTLER TOLEDO поддържа OPC UA протокол, който позволява чрез него да бъдат изграждани проекти, насочени към Industry 4.0, IIoT (Industrial Internеt of Things), Smart Factory. С помощта на стандартна защитена връзка, софтуерът дава възможност за дистанционен достъп до всички събития, състоянието на устройствата, настройки, както и до доклади за работата на системите.

Контрол на качеството и съответствието

ProdX дава възможност на мениджърите по качеството да отговарят на изисквания, свързани с естеството на техния бизнес, като управляват критичните контролни точки в производството. В допълнение софтуерът намалява административната работа за поддръжка на документация в съответствие с настоящите стандарти за безопасност.

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.