Доставка на оригинални консумативи

Доставка на оригинални консумативи

Изградили сме модерен склад за резервни части и консумативи, в който поддържаме в наличност всичко необходимо за всяка инсталирана от нас машина, за да гарантираме ритмични доставки. Към всеки консуматив прилагаме необходимите сертификати, които отговарят на изискванията за безопасност и на различни производствени стандарти. Ние сме единственият вносител и доставчик на оригинални консумативи и резервни части, одобрени от международните производители, които представляваме и предлагаме само и единствено тях, защото никога не бихме поставили производствените процеси на нашите клиенти под риск.

null

Лицe за контакти

инж. Боян Гаргов

инж. Боян Гаргов

Инженер-конструктор

Тел.: 0887-407-208

Имейл:bgargov@stabilengineering.com

инж. Пламен Стефанов

инж. Пламен Стефанов

Сервизен техник

Тел.: 0878-339-515

Имейл: pstefanov@stabilengineering.com

инж. Иван Кичуков

инж. Иван Кичуков

Сервизен техник

Тел.: 0884-919-205

Имейл: ikichukov@stabilengineering.com

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.