Услугите на Стабил Инженеринг – с мисъл за цялостното обслужване на българските производители

ДАТА:07 юли 2021СПОДЕЛЕТЕ: ОТ КАТЕГОРИЯТА:Новини

Услугите на Стабил Инженеринг – с мисъл за цялостното обслужване на българските производители

ДАТА:07 юли 2021СПОДЕЛЕТЕ: ОТ КАТЕГОРИЯТА:Новини

Стабил Инженеринг е доверен партньор на най-големите производители в България и лидер на пазара в областта на индустриалния инженеринг. Вече 25 години нашата мисия е да оптимизираме процесите и да повишаваме качеството на продукцията на всяко производство, с което си партнираме. 

Ние сме официален представител за България на световните лидери в системите за продуктова идентификация Markem-Imaje, решенията за продуктова инспекция METTLER TOLEDO и етикетиращи машини HERMA. В допълнение към това, нашият инженерен екип разработва и внедрява собствени решения, базирани на машините на нашите партньори.

През годините Стабил Инженеринг се е наложил като партньор, който освен че предоставя качествени решения, има също така изключително отговорно отношение към своите клиенти.

Чрез нашите комплексни услуги съумяваме да предложим на българските производители цялостно обслужване и подкрепа в различните етапи на производствения процес и бизнес активностите на компаниите. Ето кои са услугите, които предлагаме.

Навигационни линкове:

 1. Пакети с разширена гаранция и допълнителни услуги
 2. Годишна профилактика, превантивен сервиз и верификация на оборудването
 3. Доставка на оригинални консумативи и резервни части
 4. Програма за повишаване на ефективността и оптимизиране на производствените процеси
 5. Стабил Трейнинг Център
 6. Наем на индустриално оборудване
 7. Промокодинг решения

 

Пакети с разширена гаранция и допълнителни услуги

Сигурността и изправността на всяка машина от поточната линия са от изключително значение за ефективността на производството, защото дори най-малката авария може да доведе до прекъсване на целия процес.

В стремежа ни да осигурим пълна изправност и 100%-ва функционалност на нашите машини, разработихме специални гаранционни пакети с добавена стойност за нашите клиенти. Чрез тях гаранционният срок на всяка машина, инсталирана от нашия екип, може да се удължи на 1, 3 или 5 години.

Абонирайки се за нашите специални пакети, клиентите ни получават редица  допълнителни услуги, от които да се възползват в рамките на договора. Например, достъп до оригинални резервни части, с които екипът ни сервизира принтерите на Markem-Imaje, машините на METTLER TOLEDO и HERMA. В зависимост от избрания план, предлагаме преференциални отстъпки за тези компоненти, както и за оригиналните консумативи, които дистрибутираме.

Тъй като знаем колко скъпо струва всяка една минута, в която производството не работи, гарантираме фиксирано време за реакция и, когато е необходимо, посещение на място в рамките на до 12, 24 или 48 часа.

Практиката ни показва, че в 70% от случаите на авария проблемът може да бъде отстранен след консултация по телефона, затова осигуряваме също 24/7 достъп до Help Desk телефон, на който нашият професионален екип оказва съдействие.

Накрая, но не на последно място, в пакетите Разширен и Премиум включваме безплатни профилактики на инсталираните от нас машини и възможност за наемаме на оборотни принтери.

За въпроси относно нашите гаранционни пакети, свържете се с нас.

Пакети с разширена гаранция и допълнителни услуги от Стабил Инженеринг

Годишна профилактика, превантивен сервиз и верификация на оборудването

Екипът на Стабил Инженеринг разполага с мрежа от техници в цялата страна, които денонощно могат да се отзоват на помощ в предприятията на нашите клиенти. Освен че помагат в спешни случаи, техниците ни извършват също така гаранционна и извънгаранционна профилактика и ремонт на инсталираните от нас системи.

В допълнение, екипът ни е обучен и оторизиран от съответните органи за извършване верификации на системите за продуктова инспекция, така че оборудването да отговаря на международните изисквания и наредби с цел осъществяване на по-добър контрол на производителите и защита на потребителите.

Доставка на оригинални консумативи и резервни части

За безпроблемното функциониране на машините не е достатъчно само да се извършват регулярни профилактики, те трябва и да се сервизират с доказано качествени компоненти. Ето защо ние винаги препоръчваме ремонт САМО с оригинални резервни части, доставени от производителите на конкретните машини.

В качеството си на официален представител за България на индустриалните принтери Markem-Imaje, системите за продуктова инспекция METTLER TOLEDO и етикетиращи машини HERMA, Стабил Инженеринг гарантира произхода и качеството на всички наши резервни части и консумативи.

Дистрибутираме единството оригинални мастила и разредители на Markem-Imaje, защото никога не бихме поставим под риск производствените процеси или качеството на продукцията на нашите клиенти. Винаги предлагаме компетентна консултация и препоръчваме на клиентите си именно онези консумативи, които са най-подходящи за дейността ми.

Предлагаме сертифицирани мастила, които са безопасни за хората в случай на контакт с храните, както и мастила, които издържат на мазнини, влага и ниски температури.

Разполагаме със собствена база, където поддържаме складови наличности от най-търсените компоненти и осигуряваме навременни доставки в цялата страна. Предлагаме също възможност за допълнителни отстъпки на база планирано годишно потребление.

Доставка на оригинални резервни части и консумативи от Стабил Инженеринг

Програма за повишаване на ефективността и оптимизиране на производствените процеси

Всяка производствена линия има своите особености и специфики. Няма универсално решение за оптимизация на процесите или повишаване на ефективността, но винаги може да се намери индивидуален подход в тази насока.

Ето защо Стабил Инженеринг проектира и изработва персонализирани решения, които да отговарят на нуждите на конкретното предприятие. Тези системи са базирани на системите на нашите партньори и могат да бъдат както независими, така и интегрирани към съществуващо оборудване.

С цел подобряване на работата и оптимизиране на разходите на нашите клиенте, предлагаме изготвяне на цялостна програма и анализ на производствените параметри. Той включва: запознаване с конкретната линия, провеждане на предварителни проби и тестове в реална среда, инсталиране на машини за фиксиран период от време и още допълнителни етапи. Показателите, които проследяваме във времето, и тяхната промяна ни дава възможност за откриване на „тесните места“ на линията и конкретни препоръки за тяхното подобрение.

Пример за такава програма е това СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, в рамките на което предлагаме на ХВП производствата в България възможност да тестват безплатно за 14 дни динамична везна Garvens на METTLER TOLEDO. Към системата интегрираме софтуерни инструменти за анализ на производството и измерваме определени параметри за фиксирания период. След това изготвяме доклад с оценка на производствената линия: брой на несъответстващата продукция, общо количество надтегло, което стига до пазара, несъответствия с изискванията за обявено тегло, общо време на престой и други важни коефициенти. Накрая даваме конкретни предложения за оптимизация на разходите посредством:

 • автоматизирана корекция на грамажа и поддръжка на оптимално тегло на партидата;
 • отхвърляне на несъответстващата продукция спрямо стандартите на производството;
 • статистика, базирана на 100% от продукцията;
 • изграждане и управление на документацията, която се изисква от органите за контрол.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, в рамките на което предлагаме на ХВП производствата в България възможност да тестват безплатно за 14 дни динамична везна Garvens на METTLER TOLEDO

Стабил Трейнинг Център: повишаваме квалификацията на нашите и ваши инженери

Екипът ни постоянно следи новостите, които Markem-Imaje, METTLER TOELDO и HERMA внедряват. Участваме в техни обучения и събития, така че да сме в крак с тенденциите и да правим всяко нововъведение по-достъпно за българските производители.

Стремим се да предлагаме най-иновативните решения за производствените линии на нашите клиенти, но също така знам че работата с тях изисква подготовка от страна на производителите. Ето защо сме създали гъвкав пакет от обучения за оператори и технически специалисти, с който подсигуряваме готовността на персонала за правилна и навременна реакция при работа с всяка наша машина и във всяка ситуация.

Провеждаме отворени обучения, по предварително начертани теми и график на занятията, както и  специални обучения, които се разработват, организират и провеждат конкретно за даден клиент. Обученията ни са с две нива на трудност, основно и за напреднали, като могат да се провеждат онлайн, в базата на Стабил Инженеринг в град Пловдив, както и на място при клиент. 

Стабил Трейнинг Център: повишаваме квалификацията на нашите и ваши инженери

Наем на индустриално оборудване

Често „влизаме в обувките“ на своите клиенти и заедно търсим решение на техните предизвикателства. Наемането на индустриално оборудване за фиксиран период е подходящо решение за предприятията, в случаите когато:

 • стартират нова производствена линия;
 • разширяват производствената дейност;
 • има неизправност на част от оборудването, чиито ремонт ще отнеме продължително време;
 • искат да изнесат процесите по продуктова верификация на външна фирма;
 • провеждат промокодинг кампании.

Наемането на индустриална техника става все по-търсено решение в световен мащаб, защото предлага голяма гъвкавост. По този начин на работа производителите, на практика, изнасят целия процес по кодиране на продукцията и я поверяват на нашия професионален екип. Ние, от Стабил Инженеринг, от своя страна осигуряваме не само самото оборудване, но интегрираме всички необходими софтуерни и хардуерни инструменти, осигуряваме необходимите консумативи, сервиз и поддръжка. Работейки по този модел, предприятията имат възможност да бюджетират целия процес на кодиране като оперативни разходи (OpEX), а не като на капиталови разходи (CapEX) за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА), които обикновено са свързани с дълга процедурата за одобрение на инвестицията.

Наем на индустриално оборудване от Стабил Инженеринг

Промокодинг решения

Провеждането на ефективни маркетингови кампании играе важна роля за производителите от гледна точка на увеличаване на оборота и популяризиране на конкретен бранд.

Стабил Инженеринг има над 15 години опит в печата на промоционалните кодове и лотарийни символи за водещи производители в България и чужбина. Участвали сме в над 20 кампании на фирми като Кока-Кола, Хайнекен, Винпром Пещера и други.

В зависимост от изискванията на клиента и спецификата на кампанията, адаптираме нашите софтуерни решения и системи за печат и контрол към конкретните продукти и производствени линии. Имаме опит в отпечатването на уникални кодове (букви и цифри) и наградни символи върху опаковката, под етикета, от вътрешната страна на фолиото, на скреч-карти и т.н.

Екипът ни предлага техническо съдействие за провеждане на маркетингови кампании с промо-кодове, като за периода на кампанията отдаваме под наем необходимите принтери, хардуер и софтуер от Markem-Imaje. 

Системите ни за промокодинг се отличават със следните предимства:

 1. Последователно подаване и отпечатване в реално време на предварително генерирани уникални кодове или наградни символи;
 2. Възможност за интегриране на системата за печат на промокодове директно на пакетиращата машина;
 3. Термотрансферен или мастиленоструен печат върху различни видове опаковки и повърхности, включително от външната и/или вътрешната страна на опаковката;
 4. Възможност за свързване на една база данни към няколко различни машини;
 5. Възможност за монтаж на система за визуален контрол със сигнализация и отхвърляне на повредени кодове;
 6. Регистриране и архивиране на отпечатаните кодове с цел проследимост;
 7. Защита против дублиране на кодовете.

Промокодинг решения от Стабил Инженеринг

Свържете се с екипа на Стабил Инженеринг

Допълнителна информация относно всички наши продукти и услуги може да получите, като се свържете се с нас или ни посетете в офис на Стабил Инженеринг: 

 • Пловдив - Централен офис, бул. „Цариградско шосе“ 53, 4006 Промишлена зона Изгрев, тел.: +359 32 634 640, имейл: office@stabilengineering.com
 • София - кв. Гео Милев, ул. „Едисон“ 13, 1113, тел.: +359 29 719 217, имейл: sofia@stabilengineering.com
 • Велико Търново – ул. Пейо Яворов” 26, 5000, тел.: +359 32 634 640, имейл: office@stabilengineering.com

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.