Стабил Трейнинг Център

Стабил Трейнинг Център

Стабил Трейнинг Център непрестанно повишава квалификацията на нашите инженери и технически специалисти като организира обучения в базите на международните ни партньори и вътрешни обучения, на които споделяме и надграждаме нашия дългогодишен опит. Освен това сме създали гъвкав пакет от тренинги за екипите на нашите клиенти, с което подсигуряваме тяхната готовност за правилна и навременна реакция при работа с всяко наше решение и във всяка ситуация. Благодарение на Стабил Трейнинг Център ние не спираме да помагаме на нашите клиенти да поддържат лесно и безпроблемно най-иновативните решения, които внедряваме.

null

Лицe за контакти

инж. Димитър Гръблев

инж. Димитър Гръблев

Инженер Бизнес развитие

Тел.: 0885-338-560

Имейл: dgrablev@stabilengineering.com

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.