Софтуер CoLOS

С помощта на софтуерните пакети CoLOS, е възможна интеграцията на принтерите на Markem-Imaje към други производствени системи, предназначени за решаване на сложни задачи за автоматизация и оптимизация на процесите по настройка и управление на поточната линия.

OСНОВЕН ПАРТНЬОР:

Markem - Imaje

Софтуер CoLOS

С помощта на софтуерните пакети CoLOS, е възможна интеграцията на принтерите на Markem-Imaje към други производствени системи, предназначени за решаване на сложни задачи за автоматизация и оптимизация на процесите по настройка и управление на поточната линия.

Oсновни предимства на серията

Централизирана база данни

Централизираната база данни за съхранение на информацията и управление на всеки един принтер, дава възможност за автоматизиране на производствения процес без необходимост от човешка намеса, което редуцира времето за настройка и елиминира възможностите за грешки.

Модул за уникални кодове

Специален модула с възможност за отпечатване на уникални кодове, което е в основата на решенията за провеждане на маркетингови кампании с отпечатване на промоционални и лотарийни кодове или на сериализацията във фармацевтиката.

Анализи в реално време

Софтуерът позволява следенето на голям набор от производствени показатели и обединяването им в репорти, които дават възможност за подробен анализ и подобряване на процесите. В допълнение на това може да се извлече информация за цялостната ефективност на линията.

Система за проследимост

Функции за проверка на наличността и четимостта на отпечатаната дата и верификация на баркодовете. Благодарение на това може да се изгради цялостна система за проследимост на продукцията и специално решение за етикетиране на палети.

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.