Systech

Посредством модулите за сериализация и уникалната e-Fingerprint® технология, софтуерът на Systech прави всеки продукт уникален. Това в съчетание с най-съвременните track-and-trace решения позволява проследяването на всеки продукти през цялата търговска верига – от производителя до крайния потребител.

OСНОВЕН ПАРТНЬОР:

Systech

Systech

Посредством модулите за сериализация и уникалната e-Fingerprint® технология, софтуерът на Systech прави всеки продукт уникален. Това в съчетание с най-съвременните track-and-trace решения позволява проследяването на всеки продукти през цялата търговска верига – от производителя до крайния потребител.

Oсновни предимства на серията

e-Fingerprint® технология

Благодарение на патентования алгоритъм на Systech, UniSecure въвежда технологията e-Fingerprint® и превръща всеки продукти в уникална логистична единица. Това става посредством високоскоростни HD камери, инсталирани на поточната линия.

Модул за сериализация

UniSeries е модул за сериализация на продукцията, отговарящ напълно на стандартите на фармацевтичната индустрия и на изискванията на големите световни производители на хранителни, козметични и други продукти.

Софтуер за проследимост

UniTrace е мултифункционална платформа за поддръжка на база данни с продукти и проследимост, базирана на облачен сървър за лесно имплементиране с възможност за надграждане на модули и функционалности.

Локална поддръжка

Експертният опит и проджект мениджмънт от Systech и Markem-Imaje, в комбинация с локалния съпорт от инженерите на Стабил Инженеринг правят възможно внедряването на сложни софтуерни проекти в производствата в България.

Услуги

Вече 25 години компанията обслужва над 1500 инсталирани машини в редица производствени предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия. Българските производства разчитат на Стабил Инженеринг, защото знаят, че сме висококвалифицирани и опитни професионалисти, които винаги предоставят първокласно обслужване с внимание към всеки детайл.